تخفیف ویژه!
کد شناسه :88853

سه تقرير رقيب درباره مدرنيته

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سه تقرير رقيب درباره مدرنيته - هدف اين كتاب بررسي نسبتي است كه هريك از متفكران معاصر غربي مانند: فوكو، ليوتار، اشتراوس، مك اينتاير، هابرمارس و مارلز با مدرنيته و صورت بندي فكري، سياسي و اخلاقي آن برقرار مي كنند تا انديشه انتقادي در درون گفتمان مدرنيته بازسازي شود. اگر چه هرگونه تلاشي براي حضور در داستان مدرنيته، به گونه اي انعطاف ناپذير غرب محور است و فرهنگ ها و تاريخ هاي ديگر از ايفاي نقش مثبت در تاسيس مدرنيته ناتوان هستند اما ما ايرانيان از اين حق برخورداريم در يابيم در طول بيش از يك قرن اخير چه برخوردي با مدرنيته داشته ايم و سهم و جايگاه ما از اين نظريه ها چيست؟ و...