تخفیف ویژه!
کد شناسه :88847

چگونه درهاي خوش شانسي رابه روي خودبگشاييم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چگونه درهاي خوش شانسي رابه روي خودبگشاييم - افرادي كه در مسير شناخت شانس قدم برميدارند با استفاده از بينش دروني خود ماهيت واقعي شانس را كشف مي كنند و درمي يابند كه خوش شانسي فقط به برنده شدن در شرط بندي ها و امثال آن ختم نمي شود، بلكه به شرايط ويژه ذهن مربوط مي شود. هدف اصلي اين كتاب نيز آن است كه به شما بياموزد چگونه به شرايط ويژه ذهن دست يابيد و خوش شانسي را به زندگي خود فراخوانيد و...