تخفیف ویژه!
کد شناسه :88835

تاريخ فلسفه غرب 5-تجربه گرايان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تاريخ فلسفه غرب 5-تجربه گرايان - اين كتاب متعلق به مجموعه اي است كه به تاريخ فلسفه از نخستين دوره ها تا آخرين دوره ها اختصاص دارد. يكي از مناقشات تاريخي بزرگ در فلسفه توصيفي بود كه "برتراند راسل" براي ستيز ايدئولوژيكي ميان عقل گرايان و تجربه گرايان برگزيد، يعني ستيز ميان عقل و تجربه در مقام منابع شناخت و تصورات يا انديشه ها. نويسنده با قرار دادن فيلسوفان تجربه گرا در بستر فرهنگي معاصرشان رويكردهاي متنوع آنان به فلسفه را مي آزمايد. او در وهله نخست بر روي شخصيت هاي اصلي؛ بيكن، هابز، لاك، باركلي و هيوم تمركز مي كند و...