تخفیف ویژه!
کد شناسه :88782

دولت ها و سلسله هاي اسلامي حاكم بر قلمرو اسلام

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دولت ها و سلسله هاي اسلامي حاكم بر قلمرو اسلام - نخستين حكومت اسلامي كه به دست پيامبر (ص) در مدينه بنياد شد، به رغم آن كه در اندك زماني چندان قدرت يافت كه بر قسمتي بزرگ از دنياي متمدن آن روز، از سواحل افريقاي شمالي و اسپانيا تا حدود شبه قاره هند و چين چيره شد، اما نتوانست يكپارچگي سياسي خود را به روزگاري دراز حفظ كند. ترويج و دفاع از قوميت عربي به مثابه عامل وحدت سياسي، در برابر امواج پي در پي اقوامي كه با فرهنگ ها و پيشينه هاي فكري گوناگون به اسلام گردن مي نهادند، براي كساني كه خود را خليفه پيامبر مي خواندند و دين نو را وسيله اي براي سيطره جويي مي خواستند، چندان توفيقي به بار نياورد و...