تخفیف ویژه!
کد شناسه :88775

مديريت پروژه هاي موفق با پرينس 2

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مديريت پروژه هاي موفق با پرينس 2 - اين كتاب يك رويكرد مبتني بر فرايند براي مديريت پروژه است. اين كتاب مولفه هاي مديريت پروژه اي را توصيف مي كنند كه بايد به صورت مستمر مد نظر قرار گيرند. پرينس 2 طوري طراحي شده است كه بتواند عموميت پيدا كند، به طوري كه مي توان آن را در هر پروژه اي بدون در نظر گرفتن مقياس پروژه، نوع سازمان، جغرافيا و يا فرهنگ استفاده كرد به اين صورت كه؛ جداسازي مديريت كار پروژه از مشاركت متخصص، نظير طراحي و ساختمان و مولفه هاي متخصصين براي هر نوع پروژه، به سادگي با روش پرينس 2 يكپارچه مي گردند و استفاده شانه به شانه از پرينس 2، چارچوبي كلي و ايمن براي كار پروژه فراهم مي سازد و...