تخفیف ویژه!
کد شناسه :88761

فمينيسم و مردان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فمينيسم و مردان - در حال حاضر در بسياري از نقاط جهان فمينيسم در حال احيا و تجديد فعاليت است. ولي فمينيست ها نگران اند كه حركت مردان در جهت برابري جنسيتي آزادي و اصالت عمل را از جنبش حقوق زنان سلب كند. اين كتاب كندوكاوي است در اين گرايش ها، تمايلات و ايده هاي بعضا متناقض و همچنين از زنان و مرداني كه درباره برابري جنسيتي ديدگاهي مشابه دارند دعوت مي كند تا از گسترش انقلاب فمينيستي جهت شمول مردان در مقياسي وسيع تر حمايت كنند؛ بدون از دست دادن تمركز بر مسئله زنان كه در قلب اين جنبش است و...