تخفیف ویژه!
کد شناسه :88752

سبك شناسي ادراكي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سبك شناسي ادراكي - روش استفاده از ابزارهايي است كه در آفرينش هنري انسان به كار مي رود. بنابراين سبك شناسي مطالعه علمي سبك است. سبك شناسي دانشي ميان رشته اي از پيوند با نقد ادبي و زبان شناسي است و پيشرفت فراواني داشته است . اهميت سبك شناسي در دوره ي معاصر اقتضا مي كند كه محققان بيش از پيش به تحقيق درباره ي نظريه ها، رويكردها و روش هاي سبك شناسي بپردازند و با نقد و آراي پيشينيان، الگو ها و نظريه هاي جديدي ارائه كنند. سبك شناسي در حوزه هاي گوناگون تحقيقات ادبي به ويژه در نقد ادبي متون نقش مهمي دارد. طبقه بندي علمي آن، بر اساس شاخص ها و ابزارهاي علمي تعيين سبك، از مسائل مهم و مورد بحثي است كه توجه به آن مي تواند كار آموزش سبك را آسان كند و...