تخفیف ویژه!
کد شناسه :88748

سوسياليسم ايده ي شكست خورده اي...

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سوسياليسم ايده ي شكست خورده اي - سوسياليسم در بريتانيا، هم در ميان دانشجويان محبوب است و هم بين افراد 30 تا 50 ساله؛ نظر سنجي هاي متعدد نيز اين را تاييد مي كنند. نظرسنجي ها همچنين نشان مي دهند حمايت از سوسياليسم به طور كلي در راستاي حمايت از طيف گسترده اي از سياست هاي فردي است كه مي توان آن ها را سوسياليستي دانست. جالب است كه حمايت از سوسياليست به طور نظري هم راستاي برداشت هاي مثبت نسبت به نمونه هاي واقعي اعم از معاصر يا تاريخي و نظام سوسياليستي در عمل نيست و...