تخفیف ویژه!
کد شناسه :88725

آنجا رو كه دل تو را مي خواند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب آنجا رو كه دل تو را مي خواند - كتاب حاضر نه تنها اهل ادب و فرهنگ بلكه اهل خرد و دل را خطاب مي كند و شايد بتوان گفت كه تاثير و لذت خواندن متن چنان است كه در وجود خواننده انسانيت، بخشش، لطافت، عشق، آگاهي و هم دردي زنده مي شوند. بخشي از متن - دو ماه است كه رفته اي و دو ماه است جز كارتي كه در آن خبر زنده بودنت را داده اي از تو بي خبرم. امروز صبح زماني دراز برابر بوته ي گل سرخ تو برجاي ايستادم. گرچه ميانه ي پاييز است اما گل سرخ ارغواني رنگ تو در ميان گل هاي پژمرده ي باغچه خودنمايي مي كند. روزي كه آن ها را با هم كاشتيم را به ياد داري؟ تو ده ساله بودي و...