تخفیف ویژه!
کد شناسه :88717

50 ميليون زن جهان اسلام را تغيير مي دهند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب 50 ميليون زن جهان اسلام را تغيير مي دهند - زنان اين كتاب برخلاف بيشتر كتاب هاي فمينيستي صرفا از خشونت، رنج، ناكامي، فقدان قوانين حمايتگر و ساختارهاي مرد سالار، نابرابر و سلطه گر حرف نمي زنند بلكه از مسيري مي گويند كه به رغم وجود همه اين موانع در پيش گرفته اند؛ مسيري كه خودشان هموار كرده اند و آن را پيموده اند و در اين راه توانسته اند زنان زيادي را با خود همراه سازند. بخشي از توانمندي زنان، دستيابي به آموزش، كار و درآمد است اما بخش مهم آن همراهي و به ميدان آوردن ساير زنان است و...