تخفیف ویژه!
کد شناسه :88705

معجزه خدايان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب معجزه خدايان - كتاب حاضر، كتابي است كه از عمق وجودم به رشته تحرير درآمده است زيرا از پشتوانه ذهني 10 ساله برخوردار بوده و محركه ي اصلي نگارش اين كتاب نيز حضورم در مكان مقدسي به نام (لوردز) است زيرا لوردز آميزه و معجوني از اميد، يأس و سوگواري هاي گوناگوني است كه در كنار هم مشغول حياتي مسالمت آميز هستند. بله، من در طي اين مدت بلند ذهن مشغول تصاوير و سوگواري هاي رايج در لوردز بوده ام. زماني كه مشغول ردگيري ردپاهاي خدايان فضانوردم در پنج قاره جهان بودم با خود عهد بستم كه حدالامكان از همه اماكن و مقابر الهام آميز مقدس ديدن كنم. با دنبال كردن اين مسئله به تدريج اين يقين برايم حاصل شدكه همه الهامات و معجزات غير مادي، نه تنها از ماهيت و ذاتي يكسان برخوردار هستند بلكه درعين حال هيچ كس نيز نمي تواند خود را از تاثيرات اين الهامات به دور نگه دارد و...