تخفیف ویژه!
کد شناسه :88704

زندگي پس از مرگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب زندگي پس از مرگ - براي آنان كه مرده اند چه اتفاقي افتاده؟ سراي انسان پس از مرگ كجاست؟ وقتي مي ميريم چه مي شويم؟ هيبت اين سوالات به همان شدت كه انسان نخستين روزهاي خلقت را به خود وامي داشت همچنان پابرجاست. مرگ تجربه اي فراگير و فردي است. فراگير است زيرا تمام موجودات عالم را در بر مي گيرد و فردي است زيرا تجربه اي است كه به رغم همه ديگر تجربيات بشر كه در آن مجال مشاركت با ديگران هست، چنين مجالي ندارد. همه آدميان تنها مي ميرند. به راستي اين معبر گريز ناپذير به كجا مي رود؟ آن چه در اين وادي مسلم انگاشته شده اين است كه مرگ پايان زندگي نيست و...