تخفیف ویژه!
کد شناسه :88703

قصه سليمان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب قصه سليمان - اين كتاب به داستان سليمان پيامبر (ع)، مطابق آن چه در قرآن و روايات اسلامي آمده است، مي پردازد. اين كتاب ظاهرا در پايان قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجري تاليف شده است و نثر ساده و نسبتا بي پيرايه اي دارد. نويسنده اين كتاب را به زني وابسته به دربار اتابكان آذربايجان، تقديم كرده است. هدف او تعليم و آموزش است، در جاي جاي داستان نكته هايي اخلاقي و عرفاني مي آورد و به همين سبب در ميان آن با ذكر كلماتي مانند: نكته، لطيفه، تحقيق و حكايت به تشريح و تفسير داستان سليمان نبي مي پردازد و...