تخفیف ویژه!
کد شناسه :88673

زناني كه از ريشه مي رويند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب زناني كه از ريشه مي رويند - به اين كتاب به عنوان يك دوره خودشناسي نگاه كنيد و در حين مطالعه قلم و كاغذي كنار دست داشته باشيد و مشاهدات دروني تان را ياد داشت كنيد. اين كتاب مختص زنان نيست بلكه براي تمام كساني است كه دغدغه ي تغيير دارند. بخش هاي مختلف كتاب به وضعيت دشواري كه مدرنيته بر مردان تحميل كرده پرداخته و سفر معنوي مردان و زنان را مكمل هم مي داند.. «شارون بلكي» در طول كتاب خواننده را با خود وارد پويشي براي پيدا كردن جايگاهش در جهان مي كند. او در فصول مختلف كتاب با الهام از اساطير بومي و زنان معاصري كه توانسته اند با پيدا كردن ريشه هاي اصيل خود، جايگاه حقيقي خود در اجتماع را پيدا كنند و در تعيين سرنوشت جهان نقش داشته باشند، خواننده را با خود همراه مي كند و...