تخفیف ویژه!
کد شناسه :88667

آموزش نماز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آموزش نماز - بخشي از كتاب: وضو با نيت شروع مي شود كه واجب است. براي نيت بايد بگوييم: وضو مي گيرم قربه الي الله؛ وضو مي گيرم به نيت نزديك شدن به خداوند متعال. مستحب است كه بعد از نيت ابتدا دست ها و بعد دهان و بيني شسته شود. سپس بايد صورت را از بالا به پايين بشوييم. شستن صورت به اين شكل است كه با دست راست روي صورت آب مي ريزيم و از بالاي پيشاني يعني جايي  كه مو روييده را تا چانه و به عرض نوك انگشت وسط تا نوك انگشت شست دست مان مي شوييم. سپس بايد دست راست را از بالا به پايين بشوييم و براي اين كار با دست چپ، آب را از بالاي آرنج دست راست مي ريزيم و تا سر انگشت ها را مي شوييم به طوري كه تمام اين قسمت ها شسته شود و...