تخفیف ویژه!
کد شناسه :88662

بهترين نويسندگان ايران-مي توانم امشب اينجا بخوابم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بهترين نويسندگان ايران-مي توانم امشب اينجا بخوابم - بخشي از كتاب، شب تاريك و سردي بود. « دوشيزه ماهني » با كلاه حصيري و نان شيرمال خاك آلود و پاهاي زخمي، به در مهمانخانه ي خورشيد رسيد. كلاهش را جلو كشيد و سرفه ي نازكي كرد. _ اهم ... اهم ... مي بخشين... من ... مي تونم امشب اين جا بخوابم؟ بعد به قطره هاي خوني كه از پاهايش مي چكيد اشاره كرد و گفت: ( از راه دوري اومده ام ) خانم « تابان » با كفش هاي تق تقي منگوله دار، از پشت ميزش بيرون آمد و دوشيزه ماهني را ورنداز كرد. ( زير كلاهتون چي دارين؟) دوشيزه ماهني دستش را روي  كلاه گذاشت. آه چيز مهمي نيست مي تونم امشب اين جا بمونم؟ و...