تخفیف ویژه!
کد شناسه :88661

بهترين نويسندگان ايران-درختي كه كلاغ نداشت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بهترين نويسندگان ايران-درختي كه كلاغ نداشت - مجموعه ( بهترين نويسندگان ايران ) با در كنار هم قرار دادن داستان هايي از نويسندگان تاثير گذار و صاحب نام حوزه كودك، همراه تصويرگري هايي متناسب، مجموعه اي ماندگار و قابل مطالعه از آثار اين بزرگان گردآورده است. بخشي از كتاب: يك درخت بود كه كلاغ نداشت. رفت دنبال كلاغ. رسيد به كوه گفت: كوه كوه كلاغ داري به من بدهي؟ كوه گفت: نه ندارم. پلنگ دارم. پلنگ مي خواهي به تو بدهم؟ درخت گفت نه نمي خواهم و...