تخفیف ویژه!
کد شناسه :88659

حماسه بابك خرمدين

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب حماسه بابك خرمدين - تاريخ جوامع تا كنون تاريخ مبارزه طبقاتي بوده است و «بابك خرمدين» قهرماني است از ميان اين صفحات در جدال با ظلم و سياهي اي كه در خاك اين مرزو بوم ريشه دوانده بود. بابك مرزهاي اسطوره و واقعيت را در هم نورديده است. مردانگي و قهرماني هاي او را بايد به حساب آرزوها و آمال ايرانياني گذاشت كه از ديرباز منتظر ظهور اين منجي افسانه اي و پرچم عدالت گستر او بوده اند. كتاب پيش رو شرح اين دلاوري ها و ثبت اسطوره جاويدان ايران زمين، «بابك خرمدين» براي آيندگاني ست كه با مطالعه حماسه او و يارانش گذشته را چراغ راه خويش قرار مي دهند و...