تخفیف ویژه!
کد شناسه :88658

با جعبه بازي كن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب با جعبه بازي كن - لازم است به شما بقبولانم كه دوري از شكست نتيجه خوبي در پي نخواهد داشت. اگر جسارت كشيدن نقشه اي را داشته باشيد، مردم دنبال شما راه خواهند افتاد. ما به افرادي كه نقشه مي كشند جايزه مي دهيم و نه به دنباله روها. اين كتاب به شما خواهد آموخت كه براي رسيدن به موفقيت واقعي لازم است كه آغازگر مسيري نو باشيد. مسيري كه نقشه اي ندارد و شما بايد نقشه اش را تهيه كنيد. هدف اصلي اين كتاب، تشويق خواننده به اقدام عملي در راستاي ايجاد تغيير و تحول و بسنده نكردن به ايده پردازيست. تاكيد «ست گودين» بر اين است كه براي آغاز گري لازم نيست منتظر بهترين ايده باشم. او پيشنهاد و يا به گفته ي بهتر، تذكر مي دهد كه بهتر است با قبول امكان شكست ايده اي كه شايد كاملا پخته نيست كار را شروع كنيم و...