تخفیف ویژه!
کد شناسه :88657

باغ گذر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب باغ گذر - روي نيمكت يكي از همين باغچه هاي  توي گذر، مرد و دختري نشسته اند به حرف زدن، با زبان ساده بي غمز معمولي از زندگي روزمره و از آرزوهاي از دست شده و نيز آمال هنوز دست نيافته شان مي گويند. مرد فروشنده دوره گرد است، خودش است و يك چمدان نخ و سنجاق. دختر خدمتكار است، لله بچه مردم، روياي ازدواج به سر دارد، مي خواهد خلاص شود از بند كلفتي در عين حال مي داند كه خلاصي اش در گرو خلاصي جمعي است. هر دو برآمده از بطن جامعه اند، با بخور نمير روزگار مي گذرانند.در عالمي عاري از مهر، قصه مهر و فقد مهر در اين اثر بعدها ريشه مي گيرد  در آثار « دوراس » و...