تخفیف ویژه!
کد شناسه :88654

باران تابستان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب باران تابستان - بخشي از كتاب: كتاب ها را پدر از توي قطارهاي حومه شهري پيدا مي كرد، يا از كنار آشغالداني ها، انگار ما ترك بعد از مرگ باشند، يا مازاد بعد از اسباب كشي. يك بار هم كتاب زندگي ژرژ پمپيدو را پيدا كرده بود، دوبار اين كتاب را خواند. كتاب ها نشريات ديگري هم بوده ، نخ پيچ شده و در كنار آشغالداني ها، ولي اين ها را برنداشته است. مادر هم زندگي ژرژ پمپيدو را خوانده بود. اين كتاب هر دوشان را به وجد آورده بود. بعد از اين كتاب، دنبال زندگي نامه مشاهير بودند مجموعه اي كه تحت همين عنوان چاپ مي شد. ولي هيچ وقت كتابي گيراتر از كتاب پمپيدو نصيبشان نشد. در واقع شايد هم دليلش اين بود كه اسم ها برايشان ناشناخته بود و...