تخفیف ویژه!
کد شناسه :88644

سفر به نهايت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سفر به نهايت - بخشي از متن- همين که زنگ پيغام تلفن بلند شد، با گوشه چشم به تلفني که بالاي سر "هاکان" بود نگاهي انداختم. احتمالا، از يکي از همان کارهايي که برايشان ثبت نام و فرم پر کرده جواب رد رسيده بود. داشت دوش مي گرفت. صدايش کردم اما نشنيد. يعني باز کنم و ببينم؟ به سمت تلفن خم شدم و صفحه را لمس کردم. چيزهايي به انگليسي نوشته شده بودند. داشتم آماده مي شدم آن را بخوانم که داخل اتاق ظاهر شد. گفتم: برايت پيغام آمد. اصلا حواسش نبود. دوباره تکرار کردم. گفت: بعدا نگاه مي کنم و بعد از اين که کمي در اتاق چرخ زد، تلفن را برداشت و بيرون رفت. به نظرم، نمي خواست در حضور من چيزهايي که در پيغام نوشته شدده بودند بخواند و...