تخفیف ویژه!
کد شناسه :88640

راه باريك آزادي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب راه باريك آزادي - اثري ديگر از نويسندگان كتاب چرا ملت ها شكست مي خورند، حاوي تصويري بزرگ از چارچوبي كه توضيح مي دهد آزادي چرا در برخي حكومت ها شكوفا مي شود و در بعضي ديگر به اقتدارگرايي يا آشوب سقوط مي كند. كتابي در مورد نحوه تداوم بخشيدن به حيات پوياي آزادي  به رغم تهديدات جديد. آزادي آسان به دست نمي آيد. بسياري از ملت ها از ناكارآمدي دولت هاي شان رنج مي برند و در قفس هنجارها و سنن گرفتارند. ديگران محكوم به لوياتان مستبدند. « دارون عجم اوغلو » و« جيمز رابينسون » در اين تصوير سازي بسيار اصيل و سيراب كننده به سياحت از ميان تمدن ها در طول اعصار و امصار مي پردازند. دستاوردهاي چشمگير كه تنها از پس آن ها برمي آيد و به نظر مي رسد قرار است كارنامه درخشان كتاب چرا ملت ها شكست مي خورند را تكرار كند و…