تخفیف ویژه!
کد شناسه :88639

دالان باريك

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دالان باريك - اين كتاب، درباره آزادي  و اين است كه چرا و چطور جوامع بشري  در رسيدن به آن كامروا يا ناكام بوده اند. همچنين درباره نتايج اين موضوع، خاصه براي شكوفايي است. تعريف ما از آزادي  مبتني بر تعريف فيلسوف انگليسي« جان لاك » است كه استدلال مي كرد آدميان زماني آزادي دارند كه آن ها براي نظم و نسق دادن به اعمال شان و رسيدگي به دارايي هاي شان و خودشان آن طور كه مناسب مي دانند، آزادي كامل دارند بدون  اين كه از كسي كسب اجازه كنند يا تابع اراده انسان ديگري باشند. خواندن اين كتاب را به هر كسي كه به فكر توسعه اقتصادي و پيشرفت ايران است و مي خواهد وضعيت خودمان را با ديگر كشورها مقايسه كند، توصيه مي كنم و...