تخفیف ویژه!
کد شناسه :88629

معجزه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب معجزه - معتقدان به تمامي اديان الهي بر اين باورند كه با قدرت جادويي سپاس گزاري مي توان زندگي را به طرز سحر آميزي دگرگون كرد. « راندا برن »در اين اثر مي خواهد قدرشناسي را در قالب تمريني 28 روزه در ضمير  ناخودآگاه تان  نهادينه كند، چون معتقد است كه هم سپاس گزاري  و هم ناسپاسي، اثراتي عميق بر زندگي مي گذارد. از يان رو، در سراسر كتاب بارها اشاره مي كند كه مي توان به راحتي حس قدرشناسي را ايجاد و تقويت كرد و از آثار جادويي آن همواره بهره برد و...