تخفیف ویژه!
کد شناسه :88045

مباحث متاخر در جامعه شناسي آموزش وپرورش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مباحث متاخر در جامعه شناسي آموزش وپرورش - بخشي از متن - در حال حاضر آموزش در سياست و سياست گذاري هاي اكثر كشورهاي دنيا نقش محوري به عهده دارد. به علاوه، با وجود بحران اخير اقتصاد جهاني، اين مطلب كه گزارش سالانه سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه "OECD" نشان مي دهد، از 31 كشور توسعه يافته براساس داده هاي مقايسه اي، فقط هفت كشور در واكنش به وقوع ركود پرداختي ها خود را د رآموزش كاهش داده اند