تخفیف ویژه!
کد شناسه :87877

اوصاف الاشراف

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتابر اوصاف الاشراف - بخشي از متن - اوصاف الاشراف اثري شگرف در ْآموختن چگونگي سلوك دارد و شايد منظم تر از آن را ديگري ننوشته باشد به علت احاطه فراوان خواجه به علوم مختلف، چنان كه بايد جاي خود را باز نكرده است.اگر چه اين كتاب در حجم بسيار كوچك است ولي در معنا حد آن به بي نهايت مي رسد اصولا بايد بگوييم هركسي بخواهد در تصوف ايران جستجو كند با حجمي عظيم از دانايي هاي دانشمندان در اين زمينه روبه رو هست و كسي مي تواند در آن راه گام گذارد كه با تمام ناشناخته هاي فرهنگ ايراني آشنا باشد. اين كتاب نوشته خواجه نصير الدين طوسي بوده كه در آن به مراحل مختلف سير و سلوك را به بهترين شكل براي علاقه مندان به تصوف و عرفان شرح مي دهد و...