تخفیف ویژه!
کد شناسه :87826

از مه بانگ تا انسان سمفوني پيدايش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب از مه بانگ تا انسان سمفوني پيدايش - بخشي از كتاب - مه بانگ بيشتر به افسانه هاي كودكان يا داستان هاي تخيلي فضايي شباهت دارد اما فيزيكدانان و ستاره شناسان به ما اطمينان مي دهند كه آن چيزي است كه روي داد و همان فرآيندي است كه گيتي را به وجود آورد. آن ها درست مي گويند. بخش مهمي از كاوش هاي سفينه هاي فضايي در 20 سال اخير در ارتباط با نگره" تئوري" مه بانگ بوده است. اين كاوش ها همراه با آزمايش هاي انجام شده در شتاب دهنده هاي بزرگي كه با صرف ده ها ميليارد دلار چند كشور ساخته شده همگي چه از زاويه نظري و چه در عمل درستي فرضيه مه بانگ را تاييد كرده اند و... اين كتاب با بررسي مقوله هايي چون: اختر شناسي، زمين شناسي، فيزيك كوانتوم و علم ژنتيك و... داستان شگرف پيدايش انسان، حيوان ،چهار اندامان، طنابداران، نخستين سانان و پيدايش انسان خردمند را بيان مي كند.