تخفیف ویژه!
کد شناسه :87825

جاسوس زمان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب جاسوس زمان - بخشي از متن - چندين اتفاق باعث شد خبر در صفحات آخر روزنامه ها بيايد. عنوان هاي درشت روزنامه هاي آن روز مربوط بود به يك رسوايي بزرگ در پارلمان و نيز آغاز مراحل يك دادرسي بحث انگيز در خصوص جنايتي كه وجهه ي پليس را مخدوش مي كرد. تمام روزنامه ها هم صدا از شهادت دروغ، مرگ و خيانت مي نوشتند. اين كه "فرر" آن روز در حاشيه قرار گرفت تعجب كسي را بر نينگيخت. او همواره در صفوف ژنرال ها موجودي موذي و بي سروصدا بود؛ بوروكراتي تمام عيار كه ذاتا ولع شگفت انگيزي به دسيسه چيني داشت و... اين كتاب از سري داستان هاي اسپانيايي، نوشته "مارسلو فيگراس" و ترجمه شده به قلم شيواي "بيوك بوداغي" بوده كه به زيبايي شرايط پس از كناره گيري رژيم فرضي نظاميان ترينداد را به تصوير مي كشد.