حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :13591

متفکران اجتماعی معاصر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

در این کتاب متفکران اجتماعی بر مبانی یک نظم صوری و قالبی باتزنمایی نشده، بلکه بنا به جنبه هایی که به نظر اهمیت داشته و برای دانشجویان و مخاطبان جذاب دانسته شده است معرفی شده اند. تلاش در وهله ی نخست تعبیر و تفسیر و داوری آثار این متفکران نبوده، بلکه کوششی در جهت بیان و تبیین افکارشان بوده استو انگیزه آن بوده که خواننده در پی خواندن کتاب حاضر به مطالعه ی اصل آثار آنها علاقه مند شوند .