تخفیف ویژه!
کد شناسه :87785

روم و ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب روم و ايران - بخشي از متن - در ميانه قرن سوم پيش از ميلاد مسيح، در شرق دولت سلوكي ها دولت پارتيها تاسيس شد. موطن اين قبيله چادر نشين در آغاز بين درياي خزر و درياچه آرال بود. در حدود سال 250 پيش از مسيح پارنيها - چنين بود نام واقعي آن ها - به سركردگي اشك اول "247-217ق م"، كسي كه بعد ها اولين پادشاه پارتيها شد و... اين كتاب از مجموعه مطالعات ايران باستان، به بررسي روابط روم با ايران تا آغاز قرن سوم ميلادي و همچنين روابط متقابل دولت هاي روم و ساساني مي پردازد.