تخفیف ویژه!
کد شناسه :87767

روش شناسي فلسفي ايمره لاكاتوش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب روش شناسي فلسفي ايمره لاكاتوش - روش شناسي از مباحث مهم فلسفعه ي علم محسوب مي شود. روش شناسي لاكاتوش مي تواند در تاريخ و فلسفه ي علم مورد استفاده قرار بگيرد؛ اين نظريه مي تواند، تبيين مناسبي از روند شكل گيري علوم مختلف و عوامل تاثير گذار آن ارائه دهد. فلسفه علم لاكاتوش با فرضي عميق و ساده آغاز مي شود كه عبارت است از اين كه معرفت و شناخت وجود ندارد، بلكه رشد معرفت و شناخت وجود دارد و... اين كتاب ضمن پرداختن به روش شناسي و سهم آن در مباحث فلسفه ي علم، روش شناسي و فلسفه علم"ايمره لاكاتوش" و هم چنين تفاوت هاي بين علم و ساير حوزه هاي معرفت بشري را نيز مورد بررسي قرار مي دهد.