حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :13584

تاریخ ایران کمبریج(ج5)(ق اول)سلجوقیان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب تاریخ ایران کمبریج(ج5)(ق اول)سلجوقیان : قسمت اول این بخش، جلد پنجم، به سلجوقیان می پردازد. اگر تاریخ دوره اسلامی را به سه بخش تقسیم کنیم: 1- تاریخ حکومت های منطقه ای-بومی، بعد از فروپاشی دولت عباسی در ایران( طاهریان، صفاریان، سامانیان، بوئیان، غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان)، 2- حکومت های پدید آمده از قلمروهای تقسیم شده مهاجمان مغول و تیموری: و 3- تاریخ حکومت های از صفوی به بعد و...