حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :13571

چراغ ها را من خاموش می کنم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب چراغ ها را من خاموش می کنم : بخشی از کتاب- صدای ترمز اتوبوس مدرسه آمد. بعد قیژ در فلزی حیاط و صدای دویدن روی راه باریکه ی وسط چمن. لازم نبود به ساعت دیواری آشپزخانه نگاه کنم. چهار و ربع بعد از ظهر بود. در خانه که باز شد دست کشیدم به پیشبندم و داد زدم (روپوش درآوردن، دست و رو شستن. کیف پرت نمی کنیم وسط راهرو.) و...