تخفیف ویژه!
کد شناسه :13571

چراغ ها را من خاموش مي كنم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب چراغ ها را من خاموش مي كنم : بخشي از كتاب- صداي ترمز اتوبوس مدرسه آمد. بعد قيژ در فلزي حياط و صداي دويدن روي راه باريكه ي وسط چمن. لازم نبود به ساعت ديواري آشپزخانه نگاه كنم. چهار و ربع بعد از ظهر بود. در خانه كه باز شد دست كشيدم به پيشبندم و داد زدم (روپوش درآوردن، دست و رو شستن. كيف پرت نمي كنيم وسط راهرو.) و...