تخفیف ویژه!
کد شناسه :87380

استعاره در مديريت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب استعاره در مديريت - اين كتاب همراه با مثال هاي متنوع و جذاب در زمينه مديريت و تحليل استعاره ها، مناسب براي سازمان ها، نهادهاي دولتي و شركت هاي بزرگ و كوچك خصوصي بوده كه با بررسي حوزه مديريت، مطالعات سازماني، زبان شناسي شناختي و نظريه استعاره مفهومي، رفتارهاي سازماني راآسيب شناسي كرده و به بهبود كارايي سازمان ها، مديران و كارمندها كمك مي كند. اگر مي خواهيد از جنبه هاي نظري و كاربرد عملي استعاره در علم مديريت و رفتار سازماني مطلع شويد، مطالعه اين كتاب را از دست ندهيد چرا كه علاوه بر ايجاد پيوند صحيح بين انديشه هاي انديشمندان حوزه هاي فلسفه، جامعه شناسي، روان شناسي، مردم شناسي، زبان شناسي ومديريت و رفتار سازماني، با پرداختن به موضوعات مديريتي و سازماني از دريچه زبان شناسي پنجره ي جديدي را با عنوان تحليل استعاره و تحليل گفتمان سازماني به روي شما باز خواهد كرد و...