تخفیف ویژه!
کد شناسه :87353

قدرت سكوت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب عقلانيت و آزادي - از آن جا كه بين عقلانيت و آزادي ربط وثيقي وجود دارد، بدون داشتن آزادي، انتخاب عقلاني ممكن نخواهد بود. در واقع آزادي به عقلانيت، و عقلانيت به آزادي وابسته مي باشد. از اين رو "آمارتيا سن" نويسنده اين كتاب با نگاهي برابر به عقلانيت اجتماعي و آزادي و همچنين تمركز بر جنبه فرصتي آزادي، اين ديدگاه كه عقلانيت فقط به دنبال نفع شخصي فرد بوده را رد مي كند. اگر مي خواهيد به درك عميقي از رابطه و پيوند نظام مند بين آزادي و عقلانيت برسيد، مطالعه و بهره گيري از مطالب اين كتاب كه يكي از بهترين و برجسته ترين كتاب ها در حوزه فلسفه و علوم اجتماعي بوده، نگاه متعارف شما به عقلانيت را به چالش كشيده و همچنين خواهيد ديد كه درك مفهوم آزادي و عقلانيت شما فراتر از نفع شخصي تان مي برد و...