تخفیف ویژه!
کد شناسه :87352

گزارش كارمليت ها از ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گزارش كارمليت ها از ايران - "كارمليت هاي پا برهنه" تحت رهبري "پدر پل سيمون" يكي از انجمن هاي مذهبي وابسته به كليساي كاتوليك در رم بوده كه در مناطقي از جمله ايران، بين تالنهرين و... به فعاليت هاي تبشيري پرداختند. اگر مي خواهيد بدانيد كه كه هيئت كارمليت ها در چه سالي اعزام ايران شد و در كدام شهر هاي مختلف ايران اقامت داشته و به فعاليت مشغول بودند،؛ مطالعه اين كتاب كه حاصل قسمتي از گزارش هاي مبلغين كارمليت و همچنين ديگر مبلغان كاتوليك مانند: دومينيكن، ژزوئيت از اوضاع ايران و بين النهرين در اواخر دوره دوره صفويه تا اواسط دوره زنديه بوده راهنماي خوبي براي شما خواهد بود و...