تخفیف ویژه!
کد شناسه :87310

به خود احترام بگذاريم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب به خود احترام بگذاريم - احترام گذاشتن به خود يك نوع انتخاب است، هر فردي مي تواند با انتخاب خود مهارت هاي وجودي اش را كوچك شمارده و يا اين كه با نگريستن در آيينه به خود و موفقيت هايش ايمان بياورد. اگر به دنبال آگاهي از پيامد هاي منفي احترام نگذاشتن به خود، كه تمام جنبه هاي زندگي تان را تحت تاثير قرار مي دهد، هستيد؛ اين كتاب راهنماي خوبي براي شما خواهد بود تا با بهره گيري از مطالب آن از باورهاي منفي خود رهايي يافته و در مقابل با به كارگيري استعداد، ايجاد روابط موفق و بيان صريح احساسات، به خود باوري، احساس رضايت از زندگي و موفقيت رسيده و در نهايت درمي يابيد كه با افزايش احترام به خويشتن به سوي موفقيت هايتان هدايت خواهيد شد و...