تخفیف ویژه!
کد شناسه :87309

برج جنگا ايراني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

بازي برج جنگا ايراني - روش بازي - بلوكه هاي چوبي بايد به صورت عمودي و افقي روي هم گذاشته شود. بازيكني كه بلوكه ها را چيده شروع كننده بازي است. يكي از بلوكه ها را از هر جايي كه سطح بالايي آن پر باشد مي تواند بكشد. بلوكه اي كه كشيده ايد را بايد در بالاترين سطح به طوري قرار دهيد كه برج ريزش نكند كه اگر اين اتفاق بيفتد ان شخص بازنده بازي مي باشد. در صورت استفاده از تاس مجموع اعداد سه تاس همان بلوكي است كه شما بايد خارج نماييد.