تخفیف ویژه!
کد شناسه :13499

بار هستي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب بار هستي - كتاب حاضر، اثر «ميلان كوندرا»، نويسنده چك، تفكر و كاوش درباره زندگي انسان و فاجعه تنهايي او در جهان است. چگونه بار هستي را به دوش مي كشيم؟ آيا سنگيني بار هول انگيز و سبكي آن دلپذير است؟ برداشت فلسفي و زبان نافذ كتاب، از همان آغاز خواننده را با مسائل بنيادي هستي بشر رو به رو مي كند و به تفكر وا مي دارد. اگر چه شخصيت هاي كتاب واقعي نيستند، از انسان هاي واقعي، بهتر درك و احساس مي شوند. كوندرا در توصيف قهرمانان خود مي نويسد: شخصيت هاي رماني كه نوشته ام، امكانات خود من هستند كه تحقق نيافته اند. بدين سبب تمام آنان را هم دوست دارم و هم هراسانم مي كنند. آنان هركدام از مرزي گذر كرده اند كه من فقط آن را دور زده ام. آن چه مرا مجذوب مي كند، مرزي  است كه از آن گذشته ام، مرزي كه فراسوي آن خويشتن من وجود ندارد و...