تخفیف ویژه!
کد شناسه :87201

قصه هاي قبل از خواب يان و هنري:دوشنبه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قصه هاي قبل از خواب يان و هنري:دوشنبه - كتاب قصه هاي قبل از خواب يان و هنري:دوشنبه - به نظر شما امروز كه دو شنبه هست، يان و هنري چه داستاني مي خواهند برايتان تعريف كنند؟ يان و هنري خيلي خسته روي تختشان نشسته اند و هوا كم كم رو به تاريكي است. يان از هنري در مورد اينكه امشب چه خوابي مي بيند مي پرسد و هنري هم در جواب مي گويد: زودتر بخواب تا ببينيم چه مي شود و... يان و هنري، موش هاي دم عصايي هستند كه مي خواهند هر شب براي شما داستان هاي جذاب و خنده دارد تعريف كنند تا راحت بخوابيد و خواب هاي خوب ببينيد و...