تخفیف ویژه!
کد شناسه :87187

رهبر بدون سمت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب رهبر بدون سمت - از آن جا كه بايد هميشه در مسير شغلي يا زندگي شخصي از حداكثر توانايي خود براي رسيدن به موفقيت استفاده كنيد، اين كتاب نوشته "رابين شارما"سخنران انگيزشي، در زمينه رهبري و موفقيت در كسب و كار به شما كمك خواهد كرد تا با بهره گيري از تاكتيك هاي فوق العاده و استراتژي هاي فوري ذكر شده در آن، زندگي و جهان پيرامون اطراف خود را متحول ساخته و به موفقيت حقيقي در تمام زمينه ها برسيد. اگر مي خواهيد يك تيم كاري فوق العاده ايجاد كنيد، اگر مي خواهيد مانند يك سوپرستار بر روي مردم تاثير گذار باشيد، اگر مي خواهيد روش هاي استفاده از فرصت ها و استفاده كار آمد از آن ها را بشناسيد، اگر مي خواهيد از لحاظ ذهني و بدني براي رهبري در زمينه مورد علاقه خود، قدرت پيدا كنيد و در نهايت به تعادل در زندگي شخصي خود برسيد، مطالعه اين كتاب را از دست ندهيد و...