تخفیف ویژه!
کد شناسه :87119

خصوصي سازي پول

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

خصوصي سازي پول - تلاش هاي گاه و بي گاه دولت براي مهار نرخ تورم، بي ثباتي ها و مشكلاتي را ايجاد كرده كه باعث گسترش دوره هاي متناوب بيكاري شده و در نتيجه پيش بيني قيمت هاي آينده، تفسير نوسانات قيمت فعلي و كل اقتصاد تحت تاثير قرار مي گيرند. در واقع تنها راه دستيابي به ثبات سطح قيمت، گرفتن حق انحصاري خلق پول از دولت هاي ملي بوده كه اين يك طرح پيشنهادي از نويسنده كتاب مي باشد. او با ارائه اين طرح در نظر دارد تا با مقيد ساختن عرضه كنندگان پول به مقررات و وارد كردن آن ها به رقابت در عرضه ي پول بين منتشركنندگان خصوصي، شاهد نتايج مطلوب در فعاليت هاي سياسي تان و كاهش نرخ تورم باشيد. مطالعه اين كتاب را به بانكداران، اساتيد، دانشجويان و تمام كساني كه به حقايق بنيادي بشتر از از ترفند هاي موقت توجه دارند و مي خواهند به ثبات پولي برسند و همچنين كساني كه مايلند از جزئيات اين طرح آگاه شوند، پيشنهاد مي كنيم و...