تخفیف ویژه!
کد شناسه :86826

وابي - سابي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب وابي - سابي - هر چه عناصر تشكيل دهنده يك نظام زيبا شناسي به مفاهيم عقلاني نزديك تر باشند، آن نظام زيبا شناسي كارآمد تر خواهد بود. اين كتاب نظام زيبا شناسي ژاپني براي هنرمندان، طراحان، شاعران و فيلسوفان بوده و يكي از مفاهيم اصلي در فرهنگ ژاپني به شمار مي رود و تمام ژاپني ها مدعي اند كه كه حس وابي سابي را درك مي كنند در حالي كه كمتر كسي از آن ها مي تواند اين حس را بيان كند. اگر با ما همراه شويد؛ به علت اصلي اين امر و اين كه چرا در طول تاريخ به عمد از هرگونه درك و فهم عقلاني وابي سابي جلوگيري شده، جهان وابي سابي و نظام زيبا شناسي كه در بردارنده ماهيت بنيادين وجود"متافيزيك"، دانش قدسي"معنويت"، سعادت عاطفي"حالت ذهني"، رفتار "اخلاق" و حس و نمود اشياء"ماديت" بوده، آشنا خواهيد شد و...