تخفیف ویژه!
کد شناسه :86665

ديگر دوستي موثر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ديگر دوستي موثر - ديگر دوستي موثر، يك ايده و جنبشي بركت خيز و مهم مي باشد. اين كتاب با استفاده از راهكارهاي مطلوب و موثر، مي كوشد تا تعداد بيشتري از انسان ها را تشويق به بخشش بيشتر كند و آن ها را قانع كند كه كمك هايشان را صرف بهترين اهداف و موثرترين كارهاي خير و خيريه ها كنند و با خير رساندن در دنيا تغيير ايجاد كنند تا به زندگي پربارتر و كامياب تري برسند. به طور كلي نهادهاي محوري اين جنبش تلاش مي كنند انسان هاي بشتري را تشويق به ساده زيستي كنند و بخش بزرگي از درآمدشان را صرف با اولويت ترين اهداف كنند و...