تخفیف ویژه!
کد شناسه :86562

پيوستگي و گسستگي فرهنگي در تئاتر ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب پيوستگي و گسستگي فرهنگي در تئاتر ايران - اين كتاب با هدف شناخت جايگاه تئاتر ايران ،پژوهشي است كه هم گسست و پيوستگي فرهنگي در تاريخ تئاتر ايران و گفتمان قدرت در ايران و اثرات آن ها بر هنر نمايش اين سرزمين، و هم تعامل تئاتر با ديگر جنبه هاي فرهنگ معاصر و اثرات آن ها بر يكديگر و به طور كلي سير تحولاتي كه در تاريخ تئاتر ايران رخ داد بررسي مي كند و...