تخفیف ویژه!
کد شناسه :86551

ترجمه :فعاليتي هدفمند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فعاليتي هدفمند - كتاب حاضر ترجمه اي از اثر خانم پرفسور كريستين مي باشد. ترجمه فعاليت است و اين بدان معناست كه نظريه ترجمه را مي توان به نظريه كنش يا فعاليت بشري تعميم داد. بنابراين زبان را بايد بخشي از فرهنگ در نظر گرفت و ارتباط نيز توسط محدوديت هاي موقعيت موجود در آن فرهنگ تعيين مي شود. اين كتاب ارزنده در حوزه مطالعات ترجمه، علم محور و همراه با مثال هايي آموزنده بوده كه به بررسي برقراري ارتباط مفيد ميان افرادي با فرهنگ هاي مختلف، نظريه ها و روش هاي ترجمه از منظري علمي مي پردازد و…