تخفیف ویژه!
کد شناسه :86549

رگ و ريشه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب رگ و ريشه - بخشي از كتاب - سپتامبر پارسال، يك شب برادرم از سن المو تلفن كرد و خبر داد مامان و بابا دوباره دارند از طلاق دم مي زنند. - اين كه خبر جديدي نيست! ماريو گفت: "اين دفعه قضيه جديه." پنجاه و يك سالي مي شد كه نيكلاس و ماريا موليسه ازدواج كرده بودند و با اين كه رابطه شان از همان اول شكراب بود، اما كنار همديگر مانده بودند، آن هم به واسطه كاتوليسيسم تند مادرم كه با تحمل آزاردهنده خودخواهي و اهانت شوهرش او را مجازات مي كرد. حالا جنون آميز به نظر مي رسيد كه سر پيري همديگر را ترك كنند، چون مادرم هفتادوچهار سال داشت و پدرم دو سال از او بزرگتر بود. از او پرسيدم اين دفعه قضيه چيست. - خيانت. مامان مچش رو گرفته و...