تخفیف ویژه!
کد شناسه :86526

رساله در باب خشم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب رساله در باب خشم - خشم باعث می شود هر کس که در چنبره ی خشم قرار گرفته وظیفه اش را فراموش کند. در واقع همه چیز را از آن چه بهترین و موجه ترین است به عکس آن مبدل می کند. تا به حال هیچ آفتی ویرانگر تر از "خشم" برای نوع بشر نبوده است. این کتاب سنک بنای یک دگرگونی و ترجمه ای از رساله "خشم" سنکا فیلسوف رواقی بوده، که در آن از طریق تبیین خشم و بحث در چیستی آن به تسکین خشم می پردازد و شما را به مواجهه با خشم های ریزو درشت و اغلب خاموش خود وا می دارد و...